/media/1090/kb-3-top.jpg

Projekter støttet af Smukfonden

20% af overskuddet fra Skanderborg Festivalklub, går direkte til Smukfonden. Den støtter gode sociale projekter i hele landet, som hjælper udsatte og ensomme. Her kan du læse mere om alle de støttede projekter i 2014, 2015, 2016 og 2017.

Uddelt i januar 2017: 

En god og glædelig tradition ved Skanderborg Festivalklubs generalforsamling, er uddelingen af donationer fra Smukfonden. D. 23. januar 2017 blev der uddelt hele 322.000 kroner og en partoutbillet til forskellige projekter for socialt udsatte og ensomme.

Ved Smukfondens uddeling var der flere af de støttede projekters repræsentanter til stede, som med egne ord kunne fortælle hvad pengene ville gå til. Vi hørte bl.a. Laura Vilsgaard fortælle om Smukfondens største støtteprojekt, "Med Fælles Stemmer", der blev støttet med hele 75.000 kroner, samt klubmedlem Lene Nygaard, der fortalte om arbejdet med "Cafémøder for gravide med sociale og psykiske udfordringer", som blev støttet med 15.000 kroner.

Yderligere modtagere af støtte fra Smukfonden i januar 2017:

Varme Hjerter i Hadsund  (5.000 kr.)
Kultur, oplevelser og fællesskab for udsatte piger i Århus N (25.000 kr.)
Broen i Vejle (25.000 kr.)
Projekt Kompetence i Skanderborg (2.000 kr.)
”Rap i stan” fra København (50.000 kr.)
Projekt Hjemløs i KBH NV (15.000 kr.)
Red Barnets Ungdom i Kbh (1 partoutbillet)
Julemandens Pitstop i Viborg (5000 kr.)
Lundens beboere i Varde (5.000 kr.)
Hjælp til hjemløse i Aarhus (30.000 kr.) 
De splitter gale i Højbjerg (40.000 kr.) 
Depressionsforeningens ungegruppe i Århus (10.000 kr.)
Ventilen i Aarhus (10.000 kr.)
Selvhjælpsgrupper i Skanderborg (10.000 kr.) 

Uddelt i august 2016: 

Tre projekter var til stede for at modtage deres støtte, som de fik overrakt af Jørgen Gaarde, Borgmester i Skanderborg, Carsten Nørland, direktør i Royal Unibrew og Claus Visbye, formand for Skanderborg Festivalklub, der alle tre sidder i Smukfondens bestyrelse:

Sommerskole i den lille grønlandske by Tasiilaq - et projekt der tilbyder udsatte børn i Tasiilaq en række tilbud i deres sommerferie. Sommerskolen i Tasiilaq har modtaget toårig støtte på i alt 50.000 kr. Projektet var indstillet af Carsten Abildgaard Graversen fra Smuk El holdet.

Projekt Fed Musikoplevelse - initieret af højskolen Catberggaard, har modtaget 20 Smukfest-søndagsbilletter til hørehæmmede, der kan komme en tur på festival og opleve musikken via det samarbejde festivalen har lavet med Phonak omkring etablering af teleslynge og FM-udstyr på samtlige scener. Projektet var indstillet af Jeanette Bille, der arbejder på teleslynge-holdet.

DJs For Charity - modtager 20.000 kr. til sit projekt, hvor en række markante DJs arbejder gratis ved et stort årligt arrangement, der spiller penge ind til julehjælp for familier, der har det økonomisk svært. Projektet var indstillet af Mads Laumann, der arbejder på Smukfests DJ-hold.

Yderligere modtagere af støtte fra Smukfonden august 2016:

Familielejr for ADHD-pårørende, Odense (50.000 kr.)
Baglandet, Vejle (45.000 kr.)
Café Fristedet, Hurup (15.000 kr.)
Fødevarebanken på STU, Viborg (10.000 kr.)
Side by Side/Sistema, Skanderborg ( 15.000 kr.)
Børns Voksenvenner, Skanderborg (6.000 kr.)

Uddelt i januar 2016: 

Bestyrelsen havde udvalgt 12 forskellige projekter, som hver især opfylder fondens formål om at gøre en forskel for ensomme og udsatte. Hver af de 12 projekter var indstillet af et medlem af festivalklubben – tre af disse medlemmer var stede og fortalte om de projekter, de har indstillet til støtte:

Projektet ”Lev Livet IGEN”, der er hjemmehørende her i Skanderborg. ”Lev Livet IGEN” modtager 50.000 kr. - indstillet af Rie Nielsen.

BRYD TAVSHEDEN der hører hjemme i København. Bryd Tavsheden modtager kr. 30.000 fra Smukfonden, indstillet af Nikolai Milman.

Holmstrupgård er en social-psykiatrisk bo-institution for unge i alderen 14 til 23 år. Her har man ansøgt om penge til indretning af et såkaldt ”Sanserum” og det har Smukfonden bevilget 50.000 kr. til. Indstillet af Else Degn.

De sidste ni modtagere af penge fra Smukfonden i denne omgang er:

En glædelig jul – julearrangement for udsatte i Åbenrå, har søgt om 1500 kr. og har fået det – indstillet af Christian Bruhn

Nanuboerne – der laver væresteder for udsatte børn og unge i Grønland – modtager 25.000 kr. Indstillet af Berit Kiilerich Andersen

Viadem i Århus – der inddrager socialrådgiver-studerende i frivilligt arbejde i udsatte områder – modtager kr. 40.000. Indstillet af Tine Ensig Rasmussen

BIværket i Silkeborg – psykisk syge der arbejder med biavl – modtager 22.000 kr. Indstillet af Jan Fruerlund

Goldsmiths musikskole i København - der giver musikundervisning til mindre bemidlede og udsatte unge – modtager 25.000 kr. Indstillet af Frej Scherfig

Sølund Festivalen til projektet Med Frist på Festival – et interaktivt tilbud til festivalens brugergruppe af udviklingshæmmede. Modtager 10.000 kr. Indstillet af Hanne Marie Øvlisen

FriRummet i Aalborg – værested for udsatte unge der har søgt om penge til aktiviteter ude af huset – modtager 15.000kr. Indstillet af Morten Linde-Hansen

Gallo i Århus – et psykologisk rådgivningssted drevet af frivillige – modtager 25.000 kr. – indstillet af Helene Annette Jørgensen

Gadejuristen i København – der gør præcis som navnet antyder: giver gratis juridisk hjælp til hjemløse og andre på gaden – modtager 20.000 kr. Indstillet af Peter Palshøj.

Fire gode historier

  1. KB - Mixder er en del af Købehavns fodboldklub, modtog i 2015 10.000 kroner fra Smukfonden. KB - Mix er et fodboldhold for børn og unge med et fysisk handicap, der gør, at de ikke kan spille på almindelige fodboldhold. Læs hele artiklen om KB - Mix her.

  2. DFUNK – Dansk Flygtningehjælps Ungdom er en forening af unge, der arbejder for at forbedre flygtninges vilkår i Danmark og Internationalt. De modtog i august 50.000 kroner fra Smukfonden, der skal gå til aktiviteter i DFUNKs ung-til-ung-grupper. Læs hele artiklen om DFUNK her. 

  3. Klubben Rosenhøjs rapstudie modtog i august 50.000 kroner til arbejdet med musikalske aktiviteter, der styrker unge klubmedlemmers identitet, selvværd og mod på livet og sikrer dem et positivt fællesskab. Læs hele artiklen om klubben her.

  4. BISTAD er en frivillig forening, der driver en socialøkonomisk virksomhed med bier og biavl som omdrejningspunkt. I august modtog de 25.000 kroner fra Smukfonden. Penge, der skal gå til at opstarte endnu en base i Skanderborg. Læs hele artiklen om BISTAD her

 

2015

Modtagere af kr. 50.000 (august 2015):

Come Together fra Skanderborg er en frivillig mentor ordning for unge i Skanderborg kommune. Mentor ordningen henvender sig til unge, mellem 18 og 30 år, der mangler en ressource stærk voksen i deres netværk.

Allehånde Køkken fra København arbejdet for inklusion og uddannelse af døve kokke. Allehånde er et instrument til at sikre mennesker med døvhed en relevant uddannelse og arbejde i et miljø, hvor tegnsprog er kernen i den daglige kommunikation. Her kan den enkelte udvikle sine evner og være med til at skabe en arbejdsplads med en potentiale til vækst.

Klubben Rosenhøjs rapstudie arbejder med musikalske aktiviteter, der styrker unge klubmedlemmers identitet, selvværd og mod på livet og sikrer dem et positivt fællesskab.

DFUNK – Dansk Flygtningehjælps Ungdom er en forening af unge, der arbejder for at forbedre flygtninges vilkår i Danmark og Internationalt. I DFUNK arbejdes der for, at flygtninge, der kommer til Danmark, får en rimelig behandling og gode muligheder for at etablere en ny tilværelse.

Cafe Husrum, Århus er stedet, hvor unge mellem 16 og 30 år mødes i samtalegrupper med terapeutisk støtte og til caféaftener med frivillige unge.

Ønske Jul, Århus er en nonprofit, upolitisk og frivillig forening, der igennem en masse frivillige sørge for, at juleaften vil indeholde både velsmagende julemad, et smukt pyntet juletræ, donerede gaver til børnene, hygge, nærvær og selvfølgelig kærlighed.

Modtagere af 50.000 kroner (januar 2015):

TUBA – der står for ”Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere.” (Støtte til at drive samtalegruppe i et år, der kan sikre hurtigere hjælp til unge, der venter på hjælp).

Foreningen Fundamentet (til brug for deres åbne behandlingsrum i Århus).

Familienet (støtte til ophold for familier der får afslag på offentlig støtte til at være med på foreningens ferielejre).

LMS - Landsforeningen mod Selvskade (støtte til projektet "Min mandag" i Aarhus, som havde 240 deltagere i 2014).

Red Barnet – Skanderborg (hjælp til en familieoplevelsesklub og specifikt til en sommerlejr i 2015 for op til 20 børn i alderen mellem 8 og 12 år).

Aarhuskolonien – AHL fonden (der driver en feriekoloni ved Ahl Strand, hvor de tilbyder aarhusianske børn fra 3. – 6. klasse, bl.a. fra socialt svage familier, et gratis sommerferieophold).

Ventilen DK (som støtte til deres arbejde med at drive 16 lokale tilbud rundt omkring i Danmark, der henvender sig til ensomme unge i alderen 15-30 år).

Foreningen Den Boligsociale Fond (der laver online arbejde for at forebygge psykisk sårbarhed hos unge mellem 18 og 35 år – hos Smukfonden har de søgt penge til at uddanne og supervise deres frivillige og lave fælles sociale aktiviteter).

Cafe Retro i Odder (et ni år gammelt værested for unge mellem 13 og 25 år – der har søgt penge til at lave en samtalegruppe for unge, der føler sig ensomme og isolerede).

Modtagere af kr. 25.000:

Modtagere af kr. 10.000:

Modtagere af kr. 5.000:

2014 

Smukfonden uddelte på Smukfest 2014 tre støtte-portioner á kr. 50.000 kr. til tre projekter:

Kirkens Korshærs Varmestue, Århus - der også modtager festivalens overskydende medhjælpermad. Fra Kirkens Korshærs varmestue, Århus, er Morten Aagaard bestyrelsesmedlem i Smukfonden.

Røde Kors, Skanderborg, som støtte til deres ungdomsarbejde, der bl.a. handler om at lave aktiviteter for uledsagede flygtninge. Lone Holmgård Kristensen er Røde Kors Skanderborgs repræsentant i Smukfondens bestyrelse.

Kofods Kælder – oprettet af Kofods Skole som tilbud til unge hjemløse (den gruppe af hjemløse der vokser mest pt.). Fra Kofoeds Kælder er Pernille Jacobsen bestyrelsesmedlem i Smukfonden. 

Se kontaktoplysninger

Vi bruger cookies på smukfest.dk til trafikmåling og optimering af sitet – er det fino-bambino med dig?