/media/1132/header_crowd.jpg

Ordensregler

Af hensyn til vores gæsters tryghed og sikkerhed, har vi fastsat følgende regler til overholdelse på festivalens områder:

 • Der er kun adgang på festival- og campingområderne for betalende gæster med gyldig billet/armbånd.
 • Der foretages visitation ved adgang i alle indgange.
 • Personer, der uberettiget og med forsæt forsøger at skaffe sig adgang til et af festivalens områder, bliver politianmeldt for ulovlig indtrængen og vil blive pålagt at betale en afgift på 3.500 kr.
 • Personer, som fremstår utryghedsskabende i deres adfærd, påklædning eller afmærkning, får ikke adgang på festivalpladsen eller campingområderne.
 • Der kan naturligvis kun købes alkohol af personer over 18 år. Barpersonalet har pligt til at bede om ID-billedelegitimation i alle tvivlstilfælde. Det er ikke tilladt for voksne over 18 år at købe eller udlevere alkohol til unge under 18 år.
 • Drikkevarer købt i glasflasker skal nydes i baren eller restauranten, hvor det er købt, eller omhældes i plastbæger. Glasflasker må ikke tages med på festivalpladsen.
 • Alle former for vold eller trusler om vold mod service-, sikkerhedspersonale, medhjælpere eller øvrige gæster medfører øjeblikkelig politianmeldelse. Alle former for aggressiv, usmuk adfærd er forbudt på Smukfest. Der skal udvises størst muligt hensyn til de øvrige gæster og til festivalens medarbejdere.
 • Sikkerhedspersonalets anvisninger skal efterkommes.
 • Følgende må IKKE medbringes (ikke udtømmende): våben, dyr, professionelt optageudstyr (kamera, video og lyd), drikkevarer, der ikke er købt på festivalområdet, glasflasker, euforiserende stoffer, flag, bannere, bannerstænger, siddemøbler, fyrværkeri og laserpenne.
 • Crowdsurfing, stagediving, moshing og andre sikkerhedsbelastende publikumsaktiviteter er forbudt.
 • Paraplyer kan medbringes, men må ikke være opslået foran scenerne. Igen: Vis hensyn til folk omkring dig.
 • For Campingområderne henvises desuden til campingreglerne.

Overtrædelse af ovenstående kan medføre øjeblikkelig bortvisning og/eller politianmeldelse.

 

 

 

Se kontaktoplysninger