/media/1132/header_crowd.jpg

Ordensregler

Af hensyn til opretholdelse af ro og orden og publikums sikkerhed, har Smukfest fastsat følgende regler til overholdelse på festivalens områder:

  • Der er kun adgang på pladsen og campingarealer for betalende gæster med gyldig billet.
  • Der kan forekomme visitation af gæster ved adgang til pladsen
  • Personer der uberettiget og med forsæt forsøger at skaffe sig adgang til Festivalpladsen bliver politianmeldt med henvisning til Straffelovens § 264 om ulovlig indtrængen
  • Personer, som fremstår utryghedsskabende i deres påklædning, afmærkning eller adfærd, får ikke adgang på festival- eller campingområderne
  • Der kan kun købes alkohol af personer over 18 år. Barpersonalet har pligt til at bede om ID-legitimation i alle tvivlstilfælde. Det er ikke tilladt for voksne over 18 år at købe eller udlevere alkohol til unge under 18 år
  • Alle former for vold eller trusler om vold mod service-, sikkerhedspersonale, medhjælpere eller øvrige gæster medfører øjeblikkelig politianmeldelse. Alle former for aggressiv adfærd er forbudt. Der skal udvises størst muligt hensyn til det øvrige publikum og til festivalens medarbejdere
  • Sikkerhedspersonalets anvisninger skal efterkommes
  • Følgende må ikke medbringes (ikke udtømmende): våben, dyr, drikkevarer der ikke er købt på Festivalen, flag, bannere eller bannerstænger, siddemøbler, fyrværkeri eller laserpenne
  • Crowdsurfing, stagediving, moshing og andre sikkerhedsbelastende publikumsaktiviteter er forbudt
  • For Campingarealer henvises desuden til campingreglerne, der kan findes her

Overtrædelse af ovenstående betragtes som USMUKT og kan medføre bortvisning og/eller politianmeldelse.

Med venlig hilsen,
Smukfest

Se kontaktoplysninger