/media/1132/header_crowd.jpg

Ordensregler

Af hensyn til opretholdelse af ro og orden og publikums sikkerhed, har Smukfest fastsat følgende regler til overholdelse på festivalens områder:

Af hensyn til opretholdelse af ro og orden og publikums sikkerhed har arrangørerne fastsat følgende regler til overholdelse på festivalens områder:

  • Der er kun adgang på festival- og campingområderne for betalende gæster med gyldig billet/armbånd
  • Der kan forekomme visitation af gæster ved adgang i alle indgange
  • Personer der uberettiget og med forsæt forsøger at skaffe sig adgang til et af festivalens områder bliver politianmeldt for ulovlig indtrængen og kan blive pålagt at betale en afgift på kr. 3.000 
  • Personer, som fremstår utryghedsskabende i deres påklædning, afmærkning eller adfærd, får ikke adgang på festival- eller campingområderne
  • Der kan kun købes alkohol af personer over 18 år. Barpersonalet har pligt til at bede om ID-legitimation i alle tvivlstilfælde. Det er ikke tilladt for voksne over 18 år at købe eller udlevere alkohol til unge under 18 år
  • Alle former for vold eller trusler om vold mod service-, sikkerhedspersonale, medhjælpere eller øvrige gæster medfører øjeblikkelig politianmeldelse. Alle former for aggressiv adfærd er forbudt. Der skal udvises størst muligt hensyn til det øvrige publikum og til festivalens medarbejdere
  • Sikkerhedspersonalets anvisninger skal efterkommes uopholdeligt
  • Følgende må ikke medbringes (ikke udtømmende): våben, dyr, drikkevarer der ikke er købt på festivalområdet, flag, bannere eller bannerstænger, siddemøbler, fyrværkeri eller laserpenne
  • Crowdsurfing, stagediving, moshing og andre sikkerhedsbelastende publikumsaktiviteter er forbudt
  • For Campingområderne henvises desuden til campingreglerne, der kan findes her 

Overtrædelse af ovenstående kan medføre øjeblikkelig bortvisning og/eller politianmeldelse

Med venlig hilsen,
Smukfest

Se kontaktoplysninger