/media/1132/header_crowd.jpg

Ordensregler

Af hensyn til opretholdelse af ro og orden og publikums sikkerhed, har Smukfest fastsat følgende regler til overholdelse på festivalens områder:

 

  • Der er kun adgang på pladsen og campingarealer for betalende gæster med gyldig billet.
  • Der kan forekomme visitation af gæster ved adgang til pladsen.
  • Personer, som fremstår utryghedsskabende i deres påklædning, afmærkning eller adfærd, får ikke adgang på festival- eller campingområderne.
  • Der kan kun købes alkohol af personer over 18 år. Barpersonalet har pligt til at bede om ID-legitimation i alle tvivlstilfælde. Det er ikke tilladt for voksne over 18 år at købe eller udlevere alkohol til unge under 18 år.
  • Alle former for vold eller trusler om vold mod service-, vagtpersonale eller øvrige gæster medfører øjeblikkelig politianmeldelse. Alle former for aggressiv adfærd er forbudt. Der skal udvises størst mulig hensyn til det øvrige publikum og til festivalens medarbejdere.
  • Vagtpersonalets anvisninger skal efterkommes.
  • Følgende må ikke medbringes: våben, dyr, drikkevarer der ikke er købt på Festivalen, flag, bannere eller bannerstænger, siddemøbler (medmindre du kan fremvise relevant lægeerklæring), fyrværkeri eller laserpenne.
  • Crowdsurfing, stagediving og moshing er forbudt.
  • For Campingarealer henvises desuden til campingreglerne, der kan findes på www.smukfest.dk i forsommeren.

Overtrædelse af ovenstående betragtes som USMUKT og kan medføre bortvisning. 

Med venlig hilsen,
Smukfest

Se kontaktoplysninger