/media/3957/skanderborg-ungdoms-og-pigekor_header.png

Skanderborg Ungdoms- og Pigekor

Søndag 9. august

Korene har et tæt samarbejde og holder årligt fælleskoncerter ligesom de også optræder separat ved forskellige lejligheder i Skanderborg og omegn.

Skanderborg Ungdomskor består af 22 piger og drenge i alderen 11-15 år og koret fungerer under Kulturskolen Skanderborg. Koret ledes af Alice Vestergaard. Skanderborg pigekor rummer 20 piger i alderen 16-21 år og fungerer under Skanderborg Ungdomsskole. Koret ledes i fællesskab af Alice Vestergaard og Freja Nørager - mor og datter.

De to kor har flere gange rejst sammen, senest i sommeren 2019, hvor de ved en korkonkurrence i Bratislava høstede fire gulddiplomer. Korenes repertoire er blandet-rytmisk og klassisk – og til koncerten på Smukfest synges hovedsageligt sange fra det rytmiske repertoire.

Se kontaktoplysninger