/media/7852/smuk19_hth-4.jpg

Der er håb forude!

Ekspertgruppen for store arrangementer præsenterede i dag deres anbefalinger for afviklingen af sommerens mange, store begivenheder. Og der er heldigvis stadig håb for Smukfest!

Af: Amanda Blak Jagd
23. april 2021

Da den langsigtede genåbningsplan blev præsenteret den 22. marts, blev der samtidigt nedsat en såkaldt hurtigtarbejde ekspertgruppe, hvis opgave var at komme med anbefalinger om, hvordan sommerens store arrangementer, herunder festivaler, kan afvikles sikkert. Gruppen præsenterede på Kulturministeriets hjemmeside i dag, at de anbefaler, at sommerens store arrangementer skal følge en faseplan, der skal indtænkes i den generelle genåbning, hvilket er positivt for Smukfest. Det beskrives desuden i anbefalingerne, at det forventes, at når alle over 16 år har fået tilbudt vaccination, vil alle ordninger som udgangspunkt kunne ophæves i takt med den øvrige genåbning i det danske samfund.

Søren Eskildsen, der er talsmand på Smukfest, siger: "Det er vigtigt at huske på, at vi kun taler om anbefalinger, og nu afventer vi den politiske beslutning og konkrete datoer, som vi har en forventning om, vil se positiv ud for os. Vi forventer nemlig, at planen for de store arrangementer kommer til at følge genåbningen af samfundet, hvor det udendørs forsamlingsloft ophører 11. juni, og alle restriktioner udgår den 1. august".  

Det har ikke været ekspertgruppens opgave at sætte datoer på faserne, men det er vores forventning, at dette vil blive fastlagt i den endelige politiske beslutning. Men det er klart, at vi med vores placering i sensommeren ligger godt, og vi forventer derfor også at sidste fase er afsluttet i takt med genåbningsplanen, når vi skal afholde Smukfest til august. 

Et stærkt branchesamarbejde

Samtidigt ærgrer det os selvfølgelig enormt, at gruppens anbefalinger gør det svært for vores fantastiske festivalkolleger tidligere på sæsonen. Det er på ingen måde en ønskværdig situation, og vi ville ønske, at det kunne have været anderledes. Vi har gennem det seneste år fået bekræftet og udviklet vores stærke branchefællesskab, hvor vi støtter op om og videndeler med hinanden. For selvom vi repræsenterer hver vores festival, så står vi samtidigt sammen om det fælles mål at holde fantastiske arrangementer for alle danskerne. Og det betyder, at vi ønsker for hinanden, at nogle får lov til at afholde festivaler - også selvom andre må vente til næste år. Fordi vi ved, at det på langt sigt gavner os alle, at nogle kommer i gang, så de kan bane vejen for resten.

Så nu afventer vi den politiske beslutning, mens vi fortsætter forberedelserne og planlægningen af en forsvarlig og fantastisk Smukfest 2021 🧡

Se kontaktoplysninger