/media/2682/randi-dj-_dsc3485.jpg

Ny helhedsplan for festivalskoven

Sammen med Skanderborg Kommune og relevante myndigheder er vi i dialog om Smukfests udviklingsmuligheder. Smarbejdet skal munde ud i en aftale og Helhedsplan for de næste 10 år. Det drejer sig især om, hvordan vi bruger den fredede Dyrehave, og hvordan festivalejede områder også kan bringe glæde resten af året.

22. februar 2018

Festivalen Smukfest hænger uløseligt sammen med Skanderborg by. Derfor har vi et rigtigt godt samarbejde med bl.a. lokale foreninger, private virksomheder, myndigheder og selvfølgelig Skanderborg Kommune. Festivalpladsen er i sig selv en vigtig del af Smukfest-oplevelsen. Men dét at bygge restauranter, barer, scener og alt det andet, der hører Smukfest til, og placere det i en fredet skov – det er ikke bare noget, vi gør. Ligesom vi ikke kan fyre den af med live-koncerter hvor og når det passer os. Det hele kræver klare aftaler mellem festivalen og byen. Og langsigtede planer.


ALLE VED ÉT BORD

Derfor er det super stærkt for festivalen OG for Skanderborg, at byens økonomiudvalg i går indstillede til Byrådet, at der bliver nedsat en såkaldt dialoggruppe. Her skal man tale om, hvordan Skanderborg by og kommune får mest mulig glæde af festivalen – og hvordan Smukfests kan få de bedste betingelser for at udvikle sig fremover.

Det foreslås, at dialoggruppen sammensættes af:

4 repræsentanter fra byrådet, 2 repræsentanter fra Smukfest, 1 repræsentant fra Miljøstyrelsen, 1 repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening, 1 repræsentant fra Friluftsrådet og 1 repræsentant fra Skanderborg Cityforening.

 

DIALOGGRUPPENS ARBEJDSOMRÅDER

Formelt set anbefaler Skanderborg Kommunes økonomiudvalg, at vi sammen arbejder på:

  1. En videreudvikling af helhedsplanen
  2. Forslag til ny samlet aftale og kontrakt mellem Byrådet og Smukfest Skanderborg
  3. Anvendelsesmuligheder på Kærligheden og Skovlunden
  4. Samspil mellem Smukfest, byer, landsbyer og foreninger i Skanderborg Kommune

De to første punkter handler om den såkaldte Helhedsplan. Måden, Smukfest bruger Dyrehaven på, er meget kontrolleret, aftalt og i orden. Hver en m2 vi inddrager i festivalpladsen er der redegjort for overfor relevante myndigheder, og hvert et træ beskytter vi bedst muligt. Den Helhedsplan, vi arbejder efter i øjeblikket, udløber i nærmere fremtid, og en ny skal på plads. Den ramme afgør, hvilke muligheder vi har for at videreudvikle festivalpladsen fysisk, og om der kan blive mere festivalplads i Dyrehaven – og dermed flere gæster og større oplevelser.

De senere år har Skanderborg Festivalklub, foreningen bag Smukfest, købt jord i Skanderborg Kommune. I 2012 KærligHeden (de to marker nær E45, hvor især det yngre publikum fester i uge 32) og i 2017 Vrold Østergård, som vi i festivalregi har døbt Skovlunden. To arealer, der betyder rigtigt meget for Smukfest og publikum i dag, men måske også kan bruges mere og til helt nye ting. Det er nogle rigtigt fine områder, og festivalen ser gerne, at andre arrangementer eller byens borgere i almindelighed kan have glæde af dem.

Det er noget af der skal diskuteres under punkt tre. Endelig er der et ønske om at Smukfests store arrangørerfaring også kan skabe nytte for andre af kommunens kulturelle aktører og det er hvad dialoggruppen bl.a. skal undersøge i punkt 4. 

Som optakt til hele arbejdet har vi udarbejdet en større præsentation af Smukfest og Skanderborg Festivalklub, som du kan hente lige her

Se kontaktoplysninger