/media/3733/header_a-bning.jpg

Om Smukfest

Hvad er Skanderborg Festivalklub?

Det må du sgu nok spørge om. Skanderborg Festivalklub er organisationen bag Smukfest og altså lige så gammel som festivalen selv. Den blev stiftet i 1980 af de fem unge mænd, der tog initiativ til at lave festival i bøgeskoven og uden hvem, den næppe havde eksisteret i dag

Fra første færd var ambitionen, at det skulle være et non-profit foretagende – og hvis der kom et overskud, skulle det bruges til gavn for kulturen i Skanderborg. Det afspejler sig i de allerførste formålsparagraffer – der også danner udgangspunkt for klubbens virke her i 2018.

Der er i dag omkring 15.000 medlemmer af Skanderborg Festivalklub – fortrinsvist de omkring 14.000 aktive medhjælpere. Man skal nemlig være medlem af festivalklubben og betale kontingentet på 150 kr. årligt for at kunne være medhjælper, og efterfølgende har man så også stemmeret og er valgbar til bestyrelsen.

Øverste myndighed i festivalklubben er den årlige generalforsamling, hvortil alle medlemmer har adgang. Det er her, man vælger den ulønnede bestyrelse, der har det overordnede ansvar for klubbens drift, og det er her, man godkender regnskabet og evt. vedtager ændringer i vedtægterne.

Se kontaktoplysninger