Økonomisk bæredygtighed

En forening med formål

Skanderborg Festivalklub er en erhvervsdrivende forening, som blandt andet arrangerer den årlige Smukfest i Skanderborg. Overskuddet fra foreningens aktiviteter går til fortsat at kunne afholde festival i bøgeskoven, men formålet med foreningen er også at skabe overskudsenergi til velgørende arbejde, kulturelle aktiviteter og almennyttige formål.

Smukfest er i høj grad båret af vores samarbejder med foreninger, virksomheder og organisationer, som det også står skrevet i foreningens vedtægter, at festivalklubben skal være med til at understøtte.

Skanderborg Festivalklubs vedtægter

2.0. Formål
2.1. Mindst en gang årligt at afholde en helt særlig smuk festival...

2.1. Mindst en gang årligt at afholde en helt særlig smuk festival i fællesskabets, kærlighedens og samværets ånd – og gøre det i respekt for og med hensynstagen til omgivelserne, både når det angår naturen vi fester i, og ved at være en inkluderende virksomhed, med plads til forskellighed blandt medarbejdere og frivillige. Walther er festivalens maskot, og skal som sådan benyttes jævnligt i både gæste- og medhjælper-regi.

2.2. At understøtte og samarbejde med foreninger, virksomheder og organisationer...

2.2. At understøtte og samarbejde med foreninger, virksomheder og organisationer, der gavner et eller flere af foreningens formål. Herunder også at medvirke til at stifte foreninger og selskaber, der skønnes at kunne generere enten kapital eller menneskelige og kulturelle værdier til fællesskabet omkring Skanderborg Festival Klub. Bestyrelsen i Skanderborg Festival Klub er bemyndiget til at kunne handle med jord og ejendom med henblik på at opfylde foreningens formål.

2.3. Efter evne at drive et spillested i Skanderborg og yde økonomisk støtte til kulturelle og almennyttige arrangementer...

2.3. Efter evne at drive et spillested i Skanderborg og yde økonomisk støtte til kulturelle og almennyttige arrangementer, fortrinsvis af musikalsk karakter, og herigennem styrke aktiviteter indenfor Skanderborg Kommune. Desuden kan Skanderborg Festivalklub yde støtte til humanitære formål i såvel ind- som udland.

2.4. At initiere og skabe økonomisk grundlag for ”Smukfonden”...

2.4. At initiere og skabe økonomisk grundlag for ”Smukfonden”, hvis formål er at støtte initiativer og projekter, der arbejder for at fremme fællesskab af den slags, der kan afhjælpe ensomhed og udsathed. Smukfonden modtager hvert år 20% af festivalklubbens regnskabsmæssige resultat, under forudsætning af at festivalklubben har den fornødne likviditet.

Overskuddet fra Smukfest uddeles

I 2014 oprettede Skanderborg Festivalklub sin egen fond, Smukfonden. Formålet med Smukfonden er at støtte initiativer og projekter, der arbejder for at fremme fællesskab af den slags, der kan afhjælpe ensomhed og udsathed. 20% af overskuddet fra Smukfest går til Smukfonden, som har en årlig uddeling af midlerne.

Skanderborg Festivalklub støtter også lokale kulturelle formål med cirka 200.000 kroner om året, ligesom det er Skanderborg Festivalklub, der står bag Polka Verner Legatet, en hæderspris til kulturpersonligheder.

Derudover yder festivalklubben også økonomisk støtte til Walthers Musikcafé, foreningens spillested i Skanderborg, som siden 2012 har været til glæde og gavn for særligt byens unge.

0
kroner uddelt af Smukfonden
0
projekter støttet af Smukfonden
0
års overskudsenergi

Økonomisk gevinst i kommunen

Analyse instituttet ”Rambøll” udarbejdede i 2009 en rapport, der påviste at festivalen dengang havde en ”værdi” af 350 millioner kroner og genererede et årligt provenu til Skanderborg på cirka 42 millioner kroner – tal, som begge sandsynligvis vil være væsentligt højere i dag. Skanderborg Kommune har samlet set kun ca. kr. 490.000 i direkte kommunale udgifter forbundet med festivalen – til sammenligning giver Horsens kommune og erhvervsliv 6 millioner kr. i årligt direkte tilskud til lokale koncertaktiviteter. Skanderborg kommune og erhvervsliv støtter med 0 kr.

Følg med for mere
Smukfest - All rights reserved