Nu bliver det lige alvorligt et øjeblik! Af hensyn til alles tryghed og sikkerhed har vi fastsat følgende regler, som gælder alle mennesker på festivalens områder:

 • Der er kun adgang på festival- og campingområderne for med gyldig billet/armbånd
 • Der foretages visitation i alle indgange
 • Personer, der uberettiget og med forsæt forsøger at skaffe sig adgang til et af festivalens områder, bliver politianmeldt for ulovlig indtrængen og vil blive pålagt at betale en afgift på kr. 3.500, -
 • Personer, som fremstår utryghedsskabende i deres adfærd, påklædning eller afmærkning, får ikke adgang på festivalpladsen eller campingområderne
 • Der kan kun købes alkohol af personer over 18 år. Barpersonalet har pligt til at bede om ID-billedelegitimation i alle tvivlstilfælde. Det er ikke tilladt for voksne over 18 år at købe eller udlevere alkohol til unge under 18 år
 • Drikkevarer købt i glasflasker skal nydes i baren eller restauranten, hvor det er købt, eller omhældes i plastbæger. Glasflasker må ikke tages med på festivalpladsen
 • Alle former for vold eller trusler om vold mod service-, sikkerhedspersonale, medhjælpere eller øvrige gæster medfører øjeblikkelig politianmeldelse. Alle former for aggressiv adfærd er forbudt. Der skal udvises størst muligt hensyn til de øvrige gæster og til festivalens medhjælpere
 • Sikkerhedspersonalets anvisninger skal til enhver tid efterkommes
 • Følgende må IKKE medbringes på festivalpladsen: våben, dyr, professionelt optageudstyr (kamera,  video og lyd), drikkevarer, der ikke er købt på festivalområdet, glasflasker, euforiserende stoffer, flag, bannere, bannerstænger, siddemøbler, fyrværkeri eller laserpenne (ikke udtømmende liste, men du forstår helt sikkert).
 • Crowdsurfing, stagediving, slamming og andre sikkerhedsbelastende publikumsaktiviteter er forbudt
 • Paraplyer kan medbringes, men må ikke være opslået foran scenerne
 • For Campingområderne henviser vi i øvrigt til campingreglerne.

Overtrædelse af vores ordensregler kan medføre øjeblikkelig bortvisning og/eller politianmeldelse.

Følg med for mere
Smukfest - All rights reserved