Lokalsamfundet
I og omkring skønneste Skanderborg.

Foreningssamarbejder

Med omkring 17.000 medlemmer, heraf knap 4000 hjemmehørende i Skanderborg Kommune, er Skanderborg Festivalklub en af kommunens helt store foreninger. Festivalklubbens største aktivitet, Smukfest, er med til at skabe stor værdi for en lang række øvrige foreninger og klubber, som bl.a. FC Skanderborg, Skanderborg Håndbold, Voerladegaard Idrætsforening, Virring Fodbold, Friskolen i Hinnerup og mange mange flere.

De fleste af foreningerne tjener penge ved at stille frivillige til rådighed for opgaver som oprydning og forskellige former for vagttjeneste. Det har gennem årene betydet en millionindtægt til lokale foreninger og klubber. Oveni skal lægges de meget store beløb, flere af foreningerne tjener ind via de boder og servicefunktioner, de selv driver på festivalen.

Støtte til kulturelle formål

Skanderborg Festivalklub uddeler ca. 200.000 kr. om året til kulturelle formål i kommunen. Blandt de mange modtagere af lokal kulturstøtte kan bl.a. nævnes: Morten Børup Koret, Projekt Højvangen, musikkonkurrence i Galten, Ejer Bavnehøjs Venner, Sølund Festival, arrangementer i Kulturhuset, Bogmesse for Bette Lorte, Plejedistrikt Skanderborg, Outdoor Festivalen i Ry, Galten Festival, støtte til diverse udgivelser med lokale kunstnere, koncerter på plejecentre og flere endnu.

Smukfests effekt i Skanderborg Kommune

I Rambølls seneste rapport omkring Smukfests betydning for lokalsamfundet fremgår det bl.a., at gæster bosiddende i Skanderborg Kommune udgør ca. 10% af de betalende gæster – det er ca. 4300 af slagsen. Og af de ikke-betalende, hvor man finder vores medhjælpere, er tallet oppe på omkring 15%, altså lige omkring 3700 Skanderborgensere. Det er jo flotte lokale tal, men også tal der viser, at langt størstedelen af gæsterne på Smukfest hører hjemme udenfor vores kommune, hvilket selvfølgelig har en god effekt, såvel branding– som turistmæssigt.

Smukfest skabte i 2016 en lokal omsætningseffekt på ca. 48.4 mio. kr. og en regional omsætningseffekt på yderligere 22.1 mio. kr. Dette svarer til en lokal beskæftigelseseffekt på 30 beskæftigede og yderligere 18 beskæftigede regionalt. Hertil kommer den direkte beskæftigelse på festivalen, som udgør 24 beskæftigede lokalt og 9 beskæftigede regionalt. Alt i alt ses det altså, at Skanderborg Festivalklub har en betydelig lokaløkonomisk betydning.

Vil du vide mere om vores sociale bæredygtighed?

Følg med for mere
Smukfest - All rights reserved